Мультитест 2023: історія України

У 2023 році вступники до закладів вищої освіти вдруге складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), який проводитимуть у комп’ютерному форматі. Це випробування міститиме три блоки завдань: з української мови, з математики та один предмет на вибір (історія України, біологія, хімія, фізика, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська за вибором учасника) мова).

Яким буде зміст завдань блоку НМТ з історії України?


Зміст завдань блоку НМТ з історії України буде відповідати чинній програмі ЗНО з історії України.

Тестові завдання будуть стосуватись історичного періоду «Історія України (друга половина XVI – початок XXI ст.»). Завдання будуть присвячені таким темам:

✔ Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;

✔ Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;

✔ Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;

✔ Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. XVII ст.;

✔ Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;

✔ Українські землі в другій половині XVIII ст.;

✔ Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;

✔ Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;

✔ Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;

✔ Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;

✔ Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;

✔ Культура України б другій половині XIX – на початку XX ст.;

✔ Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.;

✔ Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.;

✔ Україна в роки Першої світової війни;

✔ Початок Української революції;

✔ Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;

✔ Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;

✔ Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;

✔ Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;

✔ Україна в роки Другої світової війни;

✔ Україна в перші повоєнні роки;

✔ Україна в умовах десталінізації;

✔ Україна в період загострення кризи радянської системи;

✔ Відновлення незалежності України;

✔ Становлення України як незалежної держави;

✔ Творення нової України.

Яка структура блоку НМТ з історії України?

Усього в блоці НМТ з історії України буде 30 завдань, з-поміж яких:

✔ 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

✔ 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).;

✔ 3 завдання на встановлення послідовності ( потрібно правильно вказати послідовність запропонованих подій);

✔ 3 завдання з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.

Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з історії України?

Завдання з історії України буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 балів за кожну правильно визначену послідовність та по 1 балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі з 7 запропонованих варіантів.

Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 54 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання позитивного результату тестування за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно буде набрати не менше 6 тестових балів.

Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з історії України?

Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з історії України, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати:

✔ шкільні підручники, посібники для підготовки до тестування;

✔ тести ЗНО-ОНЛАЙН з історії України за минулі роки;

✔ завдання з історії України, згруповані за певними темами, які відповідають темам, передбаченим програмою;

✔ коментарі-пояснення до тестів з історії України минулих років, які надані провідними фахівцями з підготовки до тестування;

✔ портрети історичних персоналій обов’язкових на тестуванні з історії;

✔ візуалізований перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва;

✔ перелік дат для підготовки до ЗНО/НМТ;

✔ сервіс із підготовки до мультитесту.

Така підготовка допоможе не лише якісно повторити теми з історії України, передбачені програмою, чи відпрацювати найбільш проблемні розділи, а також призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *