Проєкт рішення “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Рафалівської селищної територіальної громади на 2021-2022 роки”

УКРАЇНА

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________  сесія  VIІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

від  _____________ 2021 року                                                                      № проєкт

 

 Про  затвердження Програми  економічного

 і соціального розвитку Рафалівської селищної

 територіальної громади на 2021-2022 роки

 

Відповідно до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регіональної політики», на виконання рішення Рівненської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 56 «Про Програму економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2021 рік», керуючись пунктом 16 частини першої статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рафалівська селищна  рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  Програму  економічного і соціального розвитку Рафалівської селищної територіальної громади на 2021-2022 роки (далі – Програма (додається)).

 1. Рафалівській селищній раді забезпечити  організаційне виконання Програми.
 2. Фінансовому відділу щороку передбачати в місцевому бюджеті необхідні кошти для виконання завдань Програми виходячи із можливостей дохідної частини бюджету.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження (Любов МОРОЗ).

 

Селищний голова                                                                 Василь СОВГУТЬ

 

ВСТУП

 

Програма економічного та соціального розвитку Рафалівської селищної територіальної громади на 2021 -2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та  державного бюджету» (зі змінами), рішення сесії Рівненської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 56 «Про Програму економічного і соціального розвитку Рівненської області на 2021 рік».

У Програмі  враховано положення та основні завдання програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях, зокрема:

Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України»;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 534 «Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 – 2022 роки»;

постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 –
2023 роки»;

постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки»;

розпорядження голови облдержадміністрації від 28 грудня 2019 року
№ 1098 «Про Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2027 року»;

розпорядження голови облдержадміністрації від 14 лютого 2020 року № 77 «Про план на 2021 – 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року».

Програма  розроблена з урахуванням пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських організацій із використанням показників державної статистики про розвиток області за два попередні роки, а також прогнозних тенденцій розвитку регіону на 2021, 2022  роки.

Програма  є механізмом упровадження Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (далі – Стратегія – 2027) та плану на 2021 – 2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до
2027 року (далі – План на 2021 – 2023 роки), у якій  узагальнено основні напрями діючих в області регіональних галузевих програм.

Метою Програми  є створення умов для стабільного функціонування економіки та соціальної сфери регіону, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, забезпечення сталого розвитку територіальної громади, підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу регіону на зовнішньому та внутрішньому ринках, забезпечення гідних умов життя і добробуту населення.

У Програмі  враховано  ключові пріоритети державної регіональної політики, визначені Державною Стратегією регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки: людський розвиток та доступність якісних послуг, економічний розвиток регіону та окремих її територій, територіальна згуртованість, а також наслідки проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, бюджетну децентралізацію, яка забезпечила перерозподіл бюджетних ресурсів на користь місцевого самоврядування і створила нові можливості для розвитку територіальних громад.

Відповідно до стратегічних цілей Стратегії – 2027 «Розвиток конкурентної економіки», «Збалансований розвиток територій області», «Розвиток людського капіталу» на основі завдань Плану на 2021 – 2023 роки у Програмі визначено основні пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку Рафалівської територіальної громади на 2021, 2022 роки.

З метою збалансованого розвитку територій громади до Програми  включено завдання та заходи стосовно вирівнювання дисбалансу в розвитку економічного потенціалу територій, поліпшення розвитку інфраструктури, покращення якості життя жителів сільських, селищних, міських  територіальних громад.

Зокрема, передбачено заходи стосовно розвитку транспортної інфраструктури, туристичних об’єктів, мережі закладів охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну та третинну допомогу, мережі центрів надання адміністративних послуг, розширення мережі покриття території регіону мобільним зв’язком та Інтернетом, а також участь у щорічному обласному конкурсі проєктів  розвитку  громад.

Одним з найважливіших пріоритетів розвитку громади є розвиток людського капіталу, як підґрунтя для росту економіки та підвищення якості життя населення, його комфортного та безпечного проживання та активного включення у соціально-економічні відносини (у тому числі гендерної рівності).

Серед основних завдань та заходів Програми  є реалізація плану розвитку мережі дошкільних та середніх навчальних закладів, участь у державних програмах із забезпечення житлом дітей-сиріт та учасників АТО/ООС, створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також  реалізація заходів з енергозбереження та енергоефективності.

Крім того, у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) та враховуючи те, що найбільшою соціальною цінністю є людське життя, Програмою  передбачено заходи, спрямовані на забезпечення життєдіяльності в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної із епідемією коронавірусної хвороби, а також розвиток господарського комплексу регіону в умовах карантину та після його завершення. Крім того, передбачається вжиття додаткових ефективних заходів, у тому числі напрацьованих у рамках роботи комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області, Вараського району, Рафалівської територіальної громади.

Для реалізації завдань та заходів Програми планується залучення бюджетних та небюджетних коштів, у тому числі коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій.

У Програмі  представлені основні показники економічного і соціального розвитку громади на 2021, 2022 роки.

До Програми  додаються переліки:

інвестиційних програм та проєктів, реалізація яких передбачається
у 2021 році (додаток 1);

галузевих програм громади, які реалізуються у 2021 році (додаток 2).

 

Пріоритетні напрями, основні завдання і заходи щодо

економічного та соціального розвитку громади у 2021 році 

 1. Реалізація державної політики у сфері децентралізації влади, реформуванні місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою; сприяння розвитку спроможних територіальних громад:
 • надання методично-консультативної допомоги органам місцевого самоврядування з питань реорганізації місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на новій територіальній основі (у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою);
 • посилення системної роботи органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, щодо розв’язання спільних для територіальних громад проблем, що виникають у процесі становлення нового адміністративно-територіального устрою;
 • інформаційно-консультативне та організаційно-методичне сприяння розробленню та реалізації інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки та Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року;
 • забезпечення ефективного використання коштів державних і недержавних джерел фінансування (у тому числі державного фонду регіонального розвитку), інших програм і проєктів розвитку територіальної громади;
 • сприяння участі територіальної громади у програмах міжнародної технічної допомоги, активізація співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних програм та проєктів розвитку територій;
 • участь у  щорічному обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад області;
 • налагодження співробітництва територіальних громад, зокрема міжмуніципального співробітництва, з метою розв’язання спільних проблем місцевого розвитку;
 • сприяння підвищенню економічної і управлінської спроможності територіальних громад та зростанню якості життя населення; проведення оцінки спроможності територіальних громад;
 • підвищення потенціалу місцевих органів влади до інтеграції гендерного підходу.
 1. Сприяння активізації інвестиційної діяльності в громаді, стимулювання залучення інвестиційних ресурсів у розвиток виробничої та соціальної сфер діяльності:
 • вдосконалення організаційної діяльності у сфері інвестиційного розвитку; організація проведення досліджень інвестиційного потенціалу територій, підприємств та проєктів  територій на засадах смарт-спеціалізації, впровадження сучасних методик пошуку, залучення, супроводу та обслуговування інвесторів;
 • сприяння створенню та розвитку прогресивних форм інституційного забезпечення інвестиційної діяльності;
 • забезпечення консультативної, методичної та ресурсної підтримки активізації інвестиційної діяльності; організація та проведення ділових зустрічей, семінарів, круглих столів за участю представників ділових кіл зарубіжних країн, міжнародних, регіональних та інших публічних заходів інвестиційного характеру;
 • вдосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності; забезпечення функціонування спеціалізованого вебсайту з питань інвестиційної діяльності – www.investinrivne.org та наповнення інвестиційними пропозиціями; виготовлення та поширення якісних інформаційно-презентаційних матеріалів;
 • підвищення рівня кадрового потенціалу  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідальних за розвиток інвестиційної діяльності; підготовка та проведення семінарів-тренінгів з питань інвестиційної діяльності для фахівців, відповідальних за розвиток інвестиційних процесів у регіоні та громадах;
 • сприяння діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Рівненської області»;
 • забезпечення впровадження пріоритетних для громади проєктів щодо будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної сфери, зокрема за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, бюджетів розвитку місцевих бюджетів, інших джерел фінансування;
 • виконання державних програм щодо будівництва (придбання) доступного житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечення молоді житлом, здешевлення вартості іпотечних кредитів.
 1. Створення сприятливих умов для відновлення та ведення бізнесу, розвиток і розширення мережі центрів надання адміністративних послуг:
 • надання інформаційної та консультативно-методичної підтримки з питань ведення підприємницької діяльності;
 • забезпечення реалізації в громаді державної регуляторної політики
  у сфері господарської діяльності, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур;
 • сприяння у фінансовій підтримці розвитку малого та середнього бізнесу шляхом часткового відшкодування з  бюджету відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 • сприяння реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9»;
 • сприяння наданню суб’єктам малого та середнього підприємництва державної допомоги по частковому безробіттю, у зв’язку із призупиненням (обмеженням) їх діяльності, внаслідок карантинних заходів;
 • допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19;
 • сприяння стимулюванню розвитку підприємницької ініціативи серед ветеранів війни та членів їх сімей;
 • створення інфраструктури підтримки підприємництва (у тому числі бізнес-хабів);
 • створення сучасної системи центрів надання адміністративних послуг з додержанням європейських стандартів для населення громад, зокрема модернізація територіальних підрозділів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, впровадження електронних сервісів у роботу ЦНАПів.
 1. Сприяння стабільному розвитку промислового комплексу, підвищенню конкурентоспроможності продукції місцевих виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках:
 • комплексна підтримка проведення модернізації та технологічного оновлення виробництва на основі впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій; підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, освоєння нових інноваційних видів високотехнологічної продукції; диверсифікація ринків збуту;
 • сприяння залученню інвестицій у виробництва з високою доданою вартістю та експортоорієнтовані підприємства (зокрема деревообробна та меблева промисловість);
 • організація нарад, робочих зустрічей з керівниками промислових підприємств усіх форм власності з метою поглибленого вивчення ситуації на проблемних підприємствах, надання практичної допомоги у вирішенні проблем, визначення шляхів активізації розвитку промисловості;
 • сприяння підвищенню конкурентоспроможності та розширення ринків збуту виробленої в області продукції, приведення якості продукції у відповідність із міжнародними стандартами;
 • популяризація торгових брендів і продукції місцевих товаровиробників та підвищення її якості шляхом сприяння їх участі у виставково-ярмаркових, іміджевих заходах, форумах тощо регіонального та державного рівнях.
 1. Забезпечення підвищення ефективності роботи аграрного сектору економіки, підтримка стабільного функціонування та розвитку агропромислового комплексу, сприяння нарощуванню обсягу виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції:
 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння модернізації сільськогосподарського виробництва, технічного переоснащення підприємств із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;
 • сприяння збільшенню обсягів виробництва конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції (соняшника, кукурудзи, сої, ріпаку, м’яса, молока);
 • сприяння розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції шляхом широкого застосування вітчизняного досвіду ведення органічного виробництва та просування органічної продукції на ринок;
 • реалізація у громаді заходів державної фінансової підтримки агропромислового комплексу шляхом підтримки галузі тваринництва та розвитку фермерських господарств, здешевлення кредитів, часткової компенсації вартості техніки вітчизняного виробництва;
 • створення умов для розвитку та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих фермерських та особистих селянських господарств, насамперед, у галузях садівництва, ягідництва та овочівництва;
 • сприяння розвитку молочного тваринництва, створення сімейних молочних ферм, молочних кооперативів та молочного кластеру;
 • організація та проведення агропродовольчих виставково-ярмаркових заходів за участю підприємств агропромислового комплексу області, сприяння просуванню продукції сільгосптоваровиробників громади на нові  ринки;
 • участь у реалізації державної політики, спрямованої на поетапне запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення у рамках виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема: продовження передачі земель державної власності у комунальну власність територіальних громад; проведення інвентаризації земель;
 • забезпечення надійної експлуатації та розвитку меліоративного комплексу, реалізація заходів із захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.
 1. Забезпечення ефективного використання та розвитку транспортно-логістичного потенціалу територій, зв’язку та ІТ-сфери:
 • забезпечення модернізації та наближення до європейських стандартів об’єктів дорожньої інфраструктури; реалізація заходів, спрямованих на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення;
 • забезпечення будівництва, ремонту, реконструкції та утримання  автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулично-дорожньої мережі комунальної власності;
 • запровадження на дорогах області автоматичних систем габаритно-вагового контролю «зважування в русі» для захисту доріг від руйнування;
 • сприяння розвитку транспортної інфраструктури, реалізація заходів, спрямованих на задоволення потреб населення у перевезеннях транспортом загального користування, підвищення якості надання автотранспортних послуг населенню;
 • реалізація заходів, спрямованих на впровадження електронних і ІТ-сервісів сервісів у систему управління та інфраструктуру життєдіяльності територій громад;
 • забезпечення максимального покриття території  мережами рухомого (мобільного) зв’язку, надання широкосмугового доступу до Інтернету.
 • сприяння регіональному розвитку ІТ-сектору та інновацій.
 1. Реалізація державної фінансово-бюджетної політики, підвищення рівня самостійності органів місцевого самоврядування:
 • забезпечення збалансованості показників бюджету області на 2021, 2022 роки, врегулювання міжбюджетних відносин бюджетів усіх рівнів та належного виконання затверджених бюджетних призначень;
 • збереження соціальної спрямованості бюджету громади;
 • зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, упорядкування бюджетних повноважень, підвищення фіскальної відповідальності місцевих органів влади;
 • підвищення рівня добровільної сплати податків та платежів суб’єктів господарювання; погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;
 • недопущення недобросовісної конкуренції з боку нелегальних виробників продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема, припинення діяльності об’єктів, які здійснюють незаконний продаж пально-мастильних матеріалів;
 • покращення податкового обслуговування за рахунок впровадження нових, прогресивних форм обслуговування платників, налагодження цивілізованого, професійного та партнерського діалогу із суб’єктами господарювання – платниками податків.
 1. Підвищення рівня енергоефективності і енергозбереження, сприяння розвитку житлово-комунального господарства:
 • організаційно-методична, інформаційна та фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах громади, у тому числі переведення системи опалення на альтернативні види палива; впровадження систем енергоменеджменту в бюджетній сфері;
 • збільшення обсягів використання нетрадиційних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 • підтримка створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; сприяння модернізації системи обслуговування житлового фонду, залучення управителів та управляючих компаній до обслуговування житлового фонду;
 • розвиток енергосервісу для підвищення енергоефективності бюджетних установ, об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків;
 • забезпечення фінансової підтримки населення щодо впровадження енергозберігаючих заходів шляхом відшкодування з обласного бюджету відсоткової ставки за кредитами на придбання енергозберігаючих матеріалів та обладнання;
 • сприяння участі в  обласному конкурсі проєктів з енергоефективності, розроблених установами та організаціями громади, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також комунальними некомерційними підприємствами (комунальними підприємствами) охорони здоров’я;
 • сприяння модернізації водопровідно-каналізаційного господарства громади, підвищення ефективності та надійності його функціонування.
 1. Підтримка зміцнення обороноздатності держави, формування правосвідомості громадян:
 • сприяння у підготовці молоді до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях; забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок, проведення заходів з питань мобілізації та мобілізаційної підготовки;
 • надання шефської допомоги військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам та організаціям Збройних Сил України та іншим військовим формуванням;
 • сприяння у  реалізації проєктів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку прикордонних територій, розбудови прикордонної інфраструктури;
 • здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, щодо організації правового інформування і виховання населення; запобігання злочинності у сфері економіки, активізація роботи з протидії корупції та організованій злочинності в господарському комплексі; впровадження систем відеоспостереження на важливих об’єктах територій громади;
 • посилення взаємодії органів місцевої влади з правоохоронними органами щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання бідності та безробіттю, зміцнення соціальних і сімейних зв’язків, посилення протидії чинникам, що породжують злочинність.
 1. Розвиток транскордонного співробітництва:
 • сприяння поглибленню економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами, місцевими органами виконавчої влади та відповідними органами влади іноземних держав;
 • забезпечення розвитку діючих та налагодження нових зв’язків з окремими регіонами іноземних країн в економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, культурній та інших сферах;
 • налагодження міжнародної та міжрегіональної кооперації, проведення презентацій області за кордоном, спрямованих на розвиток експортного потенціалу, просування місцевої продукції на зовнішні ринки;
 • організація проведення та участі представників територій у міжнародних виставково-ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах, конференціях, семінарах (у тому числі онлайн-заходах);
 • сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, надання консультаційних послуг товаровиробникам громади стосовно міжнародних виставкових заходів, інформування щодо тендерів із закупівлі товарів та послуг, які проводяться іноземними країнами.
 1. Сприяння зростанню рівня зайнятості населення, підвищенню конкурентоспроможності  робочої  сили  на  ринку  праці:
 • проведення системного аналізу ситуації на ринку праці, реалізації заходів щодо розв’язання проблем безробіття; впровадження електронних сервісів для забезпечення освітніми та тренінговими послугами безробітних громадян, в тому числі осіб з інвалідністю ;
 • забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян відповідно до потреб ринку праці, сприяння свідомому вибору професійної спрямованості молоді;
 • удосконалення профорієнтаційної роботи, надання профорієнтаційних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій (електронної пошти, онлайн-порталу державних послуг «Дія»);
 • створення умов для включення до активного суспільного життя вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, зокрема, їх професійне навчання;
 • запровадження партнерських відносин з органами місцевої влади, територіальними громадами, соціальними партнерами та роботодавцями, стимулювання їх до створення нових робочих місць шляхом компенсації витрат роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску;
 • залучення безробітних громадян до оплачуваних громадських робіт або інших робіт тимчасового характеру, розширення видів таких робіт.
 1. Підвищення адресності та ефективності соціального захисту населення:
 • сприяння модернізації установ соціального обслуговування населення та розширенню переліку соціальних послуг відповідно до потреб отримувачів; забезпечення доступності приміщень закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури для всіх категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю;
 • забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання населенню всіх видів соціальних допомог, житлових субсидій та пільг відповідно до норм чинного законодавства;
 • забезпечення оздоровлення пільгових категорій населення, санаторно-курортним лікуванням та ліками громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
 • забезпечення реалізації заходів щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції; сприяння покращенню житлових умов для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил;
 • здійснення перерахунків пенсій відповідно до підвищених соціальних стандартів для осіб, які втратили працездатність згідно із Державним
  бюджетом України на 2021 рік та постанови Кабінету Міністрів України
  від 16 вересня 2020 року № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому»;
 • забезпечення доступності інформації на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади для користувачів з вадами зору та слуху.
 1. Підвищення освітнього рівня молоді, забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти:
 • сприяння підвищенню якості надання освітніх послуг шляхом оптимізації (модернізації) мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб громади та регіону, створення опорних шкіл у територіальних громадах;
 • розбудова мережі дошкільних та середніх навчальних закладів, покращення їх матеріально-технічної бази;
 • впровадження Концепції «Нова українська школа» та ціннісних орієнтирів Державного стандарту базової середньої освіти;
 • сприяння впровадженню в освітній процес новітніх інформаційних технологій та інструментів дистанційного навчання, зокрема, забезпечення доступу до якісних навчальних матеріалів (е-підручників, онлайн-курсів, інтерактивних матеріалів, відео уроків, 3D-моделей, VR-лабораторій), впровадження електронних освітніх систем для закладів загальної середньої освіти (е-щоденників, е-журналів);
 • сприяння у наданні освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами та впровадження у закладах освіти інклюзивного навчання; сприяння функціонування інклюзивно-ресурсних центрів;
 • створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти шляхом збереження та розвитку мережі комунальних позашкільних освітніх закладів;
 • забезпечення регулярного безкоштовного підвезення дітей (в тому числі спеціальним транспортом) та педагогічних працівників  до закладів загальної середньої та дошкільної освіти;
 • впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти на модульно-компетентнісній основі, впровадження елементів дуальної форми навчання у практичну підготовку кваліфікованих робітників;
 • приведення у відповідність із сучасними потребами регіонального ринку праці змісту та структури професійної підготовки робітничих кадрів.
 1. Підвищення якості та доступності медичних послуг населенню на первинному, вторинному та третинному рівнях надання медичної допомоги:
 • забезпечення впровадження заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я, зокрема у територіальних громадах; добудова та введення в експлуатацію лікарських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в рамках формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги;
 • продовження системної роботи щодо профілактики, виявлення на ранніх стадіях та лікування найбільш поширених і соціально небезпечних хвороб, запобігання поширенню хвороби COVID-19;
 • підготовка медичної системи до миттєвого реагування в умовах зростання кількості інфікованих коронавірусною хворобою COVID-19, забезпечення мережі закладів охорони здоров’я необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами та матеріалами;
 • укомплектування телемедичним обладнанням закладів охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги;
 • реалізація проєктів з реконструкції, капітальних ремонтів приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я та оснащення їх комп’ютерними томографами, системами ендоскопічної візуалізації, апаратами штучної вентиляції легень, лабораторним обладнанням;
 • підтримка реалізації Плану стратегічного розвитку госпітального округу області; запровадження клінічних маршрутів пацієнтів в межах госпітального округу в процесі отримання первинної, вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги;
 • модернізація системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вирішення питань оновлення санітарного парку (укомплектування служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф санітарними автомобілями).
 1. Формування здорового способу життя, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді:
 • популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, профілактика негативних тенденцій у молодіжному середовищі;
 • національно-патріотичне виховання, сприяння соціальному становленню та інтелектуальному розвитку молоді; налагодження співпраці та надання фінансової підтримки ініціатив інститутів громадянського суспільства; створення та розвиток мережі молодіжних центрів;
 • залучення до здорового способу життя усіх категорій населення, у тому числі осіб з інвалідністю та учасників операції Об’єднаних сил, через впровадження нових форм занять фізичною культурою і спортом, створення для цього належних умов;
 • підтримка та розвиток мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», фізкультурно-спортивних клубів для осіб з інвалідністю, спортивних клубів, громадських спортивних організацій;
 • участь в  обласних спортивно-масових заходах та змаганнях, обласних спортивних іграх «Сімейні перегони», «Розминка для чемпіона»;
 • організація та проведення в громаді  міжнародних, всеукраїнських та обласних змагань з різних видів спорту, забезпечення належної підготовки та участі команд та спортсменів громади  (у тому числі осіб з інвалідністю та ветеранів) у всеукраїнських та офіційних міжнародних змаганнях;
 • будівництво та реконструкція спортивної інфраструктури територій громади;
 • сприяння утворенню служб у справах дітей в територіальних громадах області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня
  2020 року № 783 «Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України»;
 • організація оздоровлення та відпочинку дітей і молоді в територіальних громадах;
 • сприяння розвитку сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; збільшення кількості дітей, усиновлених громадянами України, у тому числі дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем походження дитини;
 • створення сприятливих умов для забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей, реалізації прав дітей на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та гармонійний розвиток.
 • здійснення заходів із протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі, зокрема  гендерної нерівності у суспільстві;
 • сприяння облаштуванню інфраструктури територіальних громад на засадах доступності для батьків з дітьми.
 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та територій, формування позитивного туристичного іміджу :
 • забезпечення розвитку туристичних об’єктів, зокрема туристичних «магнітів», та створення навколо них відповідної розгалуженої туристичної інфраструктури;
 • сприяння поширенню туристичної промоції громади, Рівненщини, популяризація туристично-рекреаційного потенціалу, нових місцевих туристичних продуктів;
 • формування позитивного іміджу туристичних «магнітів» шляхом представлення туристичного потенціалу громади на спеціалізованих всеукраїнських та міжнародних туристичних заходах, виготовлення та поширення рекламно-інформаційної продукції, у тому числі у мережі Інтернет, проведення рекламних та інфотурів;
 • забезпечення належних умов для культурно-пізнавального, оздоровчого відпочинку, доступності туристичних послуг та об’єктів для різних категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю;
 • впровадження нових технологій обслуговування та організації відпочинку, проведення для діючих та потенційних надавачів туристичних послуг вебінарів та семінарів;
 • сприяння активізації територіальних громад та залучення їх до процесу ефективного використання туристичного потенціалу, розвитку сільського туризму та вихідного дня.
 1. Збереження та підтримка культури, народних традицій і надбань, пам’яток культурної спадщини:
 • забезпечення збереження базової мережі закладів культури і мистецтва області;
 • формування системи забезпечення населення якісними та доступними культурними послугами, збереження пам’яток культурної спадщини; стимулювання розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони культурної спадщини;
 • сприяння формуванню та розвитку нових моделей закладів культури, збереження нових народних традицій і надбань; проведення міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалів, свят, оглядів, конкурсів традиційної народної культури; сприяння розвитку місцевого книговидання та популяризації читання;
 • сприяння здійсненню ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини;
 • модернізація матеріально-технічної бази обласних закладів культури і мистецтва, зокрема:
 • проведення інвентаризації та паспортизації пам’яток культурної спадщини;
 • створення відповідних умов для розвитку креативних індустрій, ремесел, творчої активності.
 1. Реалізація державної політики у сфері охорони довкілля; підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:
 • охорона та раціональне використання природних ресурсів, збереження, охорона та раціональне використання природно-заповідного фонду;
 • поліпшення стану та якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості, удосконалення технології розробки лісових ресурсів, забезпечення охорони лісів від пожеж, шкідників та хвороб лісу, відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;
 • підготовка та надання уповноваженому державному органу пропозицій щодо наповнення інвестиційного Атласу надрокористувача новими об’єктами;
 • запобігання виникненню природних і техногенних катастроф;
 • реалізація правових та організаційних засад процедури оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки;
 • розроблення та забезпечення реалізації заходів щодо захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, пожеж, несприятливих гідрометеорологічних явищ, а також  запобігання поширенню на території Рівненської області коронавірусної інфекції COVID-19;
 • впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту на етапі розроблення містобудівної документації; розроблення (коригування, уточнення) планів реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту на особливий період та евакуації населення усіх рівнів;
 • сприяння створенню та функціонуванню у територіальних громадах підрозділів місцевої/добровільної пожежної охорони та центрів безпеки громадян;
 • проведення накопичення матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • проведення реконструкції автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту; залучення до оповіщення населення теле-, радіомовних компаній, операторів мобільного зв’язку;
 • проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях.

 

Додатковий перелік інвестиційних проєктів та програм регіонального розвитку, реалізація яких потребує залучення бюджетних коштів

Найменування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт Період реалізації, роки

Кошторисна вартість, тис. гривень

Орієн-товний обсяг фінан-сування на 2021 рік

усього

залишок на 01.01.2021

Рафалівська територіальна громада 18856,1 17060,6 17060,6
54. Будівництво дитячого садка «Капітошка» по вул. Шкільній, 42 у с. Великий Жолудськ 2021 – 2022 5125,0 5125,0 5125,0
55. Створення природничо-пізнавального парку «Зачарований край» по пров. Миру у с. Великий Жолудськ 2021 – 2022 1825,0 1825,0 1825,0
56. Будівництво культурно-навчального комплексу (Будинок культури, бібліотека, музична школа) по вул. Б.Хмельницького, 2-А у смт Рафалівка 2021 – 2023 4789,0 4789,0 4789,0
57. Проведення мережі вуличного освітлення вулиць Вишневої, Набережної, Молодіжної, Садової у с. Лозки, вулиць Залізничної, Нової, Поліської, Тихої, Церковної у с. Великий Жолудськ 2021 – 2022 1100,0 1100,0 1100,0
58. Капітальний ремонт Лозківської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів (утеплення фасаду) по вул. Вишневій, 80 у с. Лозки 2019 – 2021 2893,9 1098,4 1098,4
59. Будівництво тротуарів та пішохідних доріжок по вул. Залізничній у смт Рафалівка 2021 1000,0 1000,0 1000,0
60. Будівництво водопроводу по вул. Гайдара у смт Рафалівка 2021 70,2 70,2 70,2
61. Капітальний ремонт водопроводу по вулицях Горького та Гагаріна у смт Рафалівка 2021 423,0 423,0 423,0
62. Придбання контейнерів (15 комплектів) для роздільного збирання твердих побутових відходів для потреб населених пунктах Рафалівської територіальної громади 2021 330,0 330,0 330,0
63. Придбання шкільного автобуса для довезення дітей із сіл Великий Жолудськ, Лозки до опорного навчального закладу у смт Рафалівка 2021 1300,0 1300,0 1300,0

 

Додаток 2

до Програми

 

Перелік

 галузевих програм громади, які реалізуються у 2021 році

 

Назва програми, коли та яким документом схвалена і затверджена

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради

1. Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2021 – 2023 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2020 № 761)
2.  

 

3.

Відділ соціального захисту Рафалівської селищної ради

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

Відділ правової,  кадрової, інформаційної роботи та земельних ресурсів

8.  

 

 

9.  

 

Виконавчий комітет Рафалівської селищної ради

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.  

 

41.  

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *