Проект рішення “Про реорганізацію комунального позашкільного навчального закладу «Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості» та створення структурного підрозділу  закладу освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей»

УКРАЇНА

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шоста  сесія  VIІІ скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

проєкт

 _______________   2021 року                                                                      №

 

Про реорганізацію комунального позашкільного

навчального закладу «Рафалівський центр дитячої

та юнацької творчості»  та створення структурного

підрозділу  закладу освіти  «Рафалівський Петропавлівський ліцей» 

З метою реалізації державної політики в галузях освіти, культури, молоді і спорту, враховуючи  статті 12, 13,14  Закону України “Про освіту”, статті 8, 9, 42, частину 4 статті 31 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, статтю 5 Закону України “Про позашкільну освіту”, пунктом 6 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 року № 433  «Про затвердження переліку типів позашкільних  навчальних закладів  та Положення про позашкільний навчальний заклад», керуючись статтею 43 та пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Рафалівська селищна  рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити, відповідно до чинного законодавства,  діяльність комунального позашкільного закладу «Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості» Рафалівської селищної  ради Рівненської області (код ЄДРПОУ 25315124 ), що знаходиться за адресою:34371, селище міського типу Рафалівка,  вулиця 1 Травня 5, Вараський район, Рівненська область шляхом перетворення його  у позашкільний структурний підрозділ закладу осіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей» Рівненської області.
 2. Затвердити Положення про позашкільний структурний підрозділ закладу  освіти «Рафалівський Петропавлівський  ліцей» Рівненської області.
 3. Заклад освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей» являється правонаступником комунального позашкільного закладу «Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості» по усім сукупним цивільним правам та обов’язкам, які  їм належать.
 1. Доручити в.о. директора закладу освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей»  Рівненської області (Марія МАРКОВЕЦЬ)  розпочати реєстрацію внесених змін до відомостей про юридичну особу з 15.06.2021 року.
 2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

Селищний   голова                                                              Василь СОВГУТЬ

 

 

Затверджено рішенням сесії Рафалівської селищної ради

від ________.2021 року №

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про  позашкільний структурний підрозділ   закладу освіти

 «Рафалівський Петропавлівський ліцей» Рівненської області

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення  визначає правові та економічні основи позашкільного структурного підрозділу закладу освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей» Рівненської області (надалі – позашкільний структурний підрозділ).

1.2. Позашкільний структурний підрозділ закладу освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей» являється правонаступником комунального позашкільного навчального закладу «Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості» Рафалівської селищної  ради Рівненської області та Рафалівської районної станції  юних техніків та забезпечує реалізацію  права громадян на позашкільну освіту.

1.3. Позашкільний структурний підрозділ утворений шляхом перетворення комунального позашкільного закладу «Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості» Рафалівської селищної ради, що знаходиться за адресою 34371, смт Рафалівка, вулиця 1 Травня, 5 у позашкільний структурний підрозділ закладу освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей» Рівненської області.

Адреса: 34371, смт Рафалівка, вулиця Петропавлівська 6.

Засновником  є Рафалівська селищна рада Рівненської області (код ЄДРПОУ 04388127), яка представляє спільні інтереси територіальної громади, знаходиться за адресою 34371, смт Рафалівка, вулиця 1 Травня, 12 , Вараський район, Рівненська область.

Галузеве управління діяльністю позашкільного структурного підрозділу  здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту  Рафалівської селищної ради Рівненської області.

1.5. Позашкільний структурний підрозділ не є юридичною особою діє на підставі даного Положення, затвердженого в установленому порядку,  статуту закладу освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей» Рівненської області  та інших нормативно – правових актів.

1.6. Мова навчання і виховання у позашкільному структурному підрозділі визначається Конституцією України і Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» .

1.7. Правонаступником майна комунального позашкільного закладу «Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості» Рафалівської селищної ради є заклад освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей» Рівненської області.

1.8. Юридична адреса та  місце знаходження позашкільного структурного підрозділу: 34371, Україна, Рівненська область, Вараський район, смт. Рафалівка, вул.1 Травня, 5.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ.

2.1. Позашкільний структурний підрозділ в складі  Рафалівського Петропавлівського ліцею утворений з метою:

 •  надання знань, формування вмінь та навичок за інтересами;
 •  створення єдиного позашкільного освітнього простору;
 •  здійснення освітнього та виховного процесу громадян у позаурочний та позанавчальний час;
 •  забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку;
 •  здійснення підготовки до активної професійної та громадської діяльності;
 •  створення  умов для творчого, інтелектуального, духовного,  фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, їх соціального захисту;
 •  організації  змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів, слухачів.

Основна діяльність Закладу не має на меті одержання прибутків.

2.2. Основними завданнями Закладу є:

 •  реалізація державної політики у сфері  позашкільної освіти;
 •  виховання громадянина України;
 •  виховання у гуртківців поваги до Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності;
 •  формування в дітей та підлітків національної свідомості, активної життєвої позиції;
 •  виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого розвитку дітей та підлітків;
 •  створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільні освіті, організації їх оздоровлення, дозвілля та відпочинку;
 •  задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 •  формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки, здорового способу життя;
 •  організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
 •  задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організація їх дозвілля та відпочинку;
 •  здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

3. УПРАВЛІННЯ ПОЗАШКІЛЬНИМ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ

3.1. Керівництво позашкільним структурним підрозділом здійснює завідувач. Завідувача призначає та звільняє директор Рафалівського Петропавліського ліцею відповідно до законодавства.

Завідувачем  позашкільного структурного підрозділу може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний та психічний стан, якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

3.2.   Завідувач позашкільним структурним підрозділом:
– організовує освітній процес у структурному підрозділі;

 •  діє від імені структурного підрозділу;
 •  порушує клопотання перед директором Рафалівського Петропавлівського  ліцею щодо прийняття та звільнення працівників структурного підрозділу;
 •  створює умови для творчості педагогічних працівників, учнів;
 •  з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів може порушувати клопотання перед директором Рафалівського Петропавлівського ліцею щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;
 •  в межах своєї компетенції готує проекти наказів, розпоряджень, обов’язкових для виконання всіма працівниками структурного підрозділу;
 •  порушує клопотання перед директором Рафалівського Петропавлівського ліцею щодо заохочення працівників  та застосування до них передбачених законодавством стягнень;
 •  забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;
 •  здійснює контроль за якістю роботи педагогічних працівників, організацією освітнього простору та культурно-масової роботи;
 •  щорічно звітує про результати роботи структурного підрозділу на зборах трудового колективу та перед керівництвом Рафалівського Петропавлівського ліцею.
 •  здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та Статутом Рафалівського Петропавлівського ліцею.

3.3.   Завідувач зобов’язаний:

 • забезпечувати дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;
 • забезпечувати необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи;
 • виконувати дане Положення та Статут Рафалівського Петропавлівського ліцею.

3.4. Позашкільний структурний підрозділ працює за штатним розписом, що затверджений відповідно до вимог Статуту Рафалівського Петропавлівського ліцею.

3.5. Обсяг педагогічного навантаження керівників гуртків визначається на підставі законодавства директором Рафалівського Петропавлівського ліцею і затверджується відділом освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

4. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЗАШКІЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

4.1.  Позашкільний структурний підрозділ проводить навчально-виховну, навчально-методичну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, видавничу,  навчально-репетиційну та організаційно-просвітницьку роботу.

4.2. Освітній процес позашкільного структурного підрозділу здійснюється за типовими навчальними планами й програмами затвердженими відповідно до законодавства.

4.3. Позашкільний структурний підрозділ працює за освітньою програмою, яка затверджується директором Рафалівського Петропавлівського ліцею..

4.4. Позашкільний структурний підрозділ надає системну позашкільну освіту за напрямами:

 •  художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної та світової культури та мистецтва;
 •  науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями ( учнями і слухачами) техніко-технологічних  умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;
 •  еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського, лісового господарства;
 •  туристсько-краєзнавчий, який спрямований на залучення вихованців (учнів і слухачів) до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об’єктів соціального життя, оволодіння практичними вміннями та навичками з туризму та краєзнавства;
 •  дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців
  (учнів і слухачів), до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань;
 •  соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців ( учнів і слухачів), підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;
 •  гуманітарний, який  забезпечує розвиток здібностей, обдарувань., практичних навичок  вихованців (учнів і слухачів), оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

4.5. Середня наповнюваність гуртків та груп становить 10 – 15 вихованців, учнів і слухачів віком від 5 до 18 років.

4.6. Прийом до позашкільного структурного підрозділу здійснюється протягом навчального року (до закінчення комплектування груп) за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють на позаконкурсній основі. Для зарахування вихованців до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об’єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у вищезазначених об’єднаннях.

4.7.Освітньо-виховний процес здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців і з урахуванням їх вікових, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

4.8. Навчальний рік у позашкільному структурному підрозділі розпочинається з 10 вересня.  У канікулярні, вихідні та святкові дні позашкільний структурний підрозділ  може працювати за окремим планом, затвердженим директором ліцею.

4.9. Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для дітей:

 • віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
 • віком від 6 – 7 років – 35 хвилин;
 • старшого віку 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка.

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

5.1. Завідуючий структурного підрозділу, педагогічні працівники та обслуговуючий персонал позашкільного структурного підрозділу приймаються на посаду (звільняються з посади) директором Рафалівського Петропавлівського ліцею.

5.2. Педагогічні працівники позашкільного структурного підрозділу підлягають атестації (сертифікації) у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Атестація  педагогічних працівників проводиться на базі  закладу освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей». Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників позашкільних закладів освіти.

5.3.  Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

5.4.  Права та обов’язки учасників освітнього простору у  позашкільному структурному підрозділі, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,  Статутом  Рафалівського Петропавлівського ліцею.

5.5. Гарантії діяльності педагогічних  працівників визначаються Кодексом законів про працю України, Законом України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 року № 433 та Статутом Рафалівського Петропавлівського ліцею.

5.6.  Педагогічні працівники позашкільного структурного підрозділу є членами педагогічної ради  закладу освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей» та потреби беруть участь у її засіданнях.

6.ФІНАНСУВАННЯ ПОЗАШКІЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

6.1.  Матеріально – технічна база позашкільного структурного підрозділу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Рафалівського Петропавлівського ліцею.

6.2. Фінансування позашкільного структурного підрозділу здійснюється її Засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту Рафалівського Петропавлівського ліцею.

6.3.  Додаткові джерела фінансування  позашкільного структурного підрозділу визначаються Законом України «Про позашкільну освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.

6.4.  Благодійні внески організацій та окремих громадян, вчинені в адресу позашкільного структурного підрозділу можуть бути використані лише для потреб структурного підрозділу за погодженням з керівництвом Рафалівського Петропавлівського ліцею.

6.5. Позашкільний структурний підрозділ  може  надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновники відповідних закладів освіти мають право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

6.6. Додатковими джерелами фінансування позашкільного структурного підрозділу  є:

 • кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані закладом позашкільної освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток закладу освіти;
 • гуманітарна допомога;
 • дотації з місцевих бюджетів;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються закладом позашкільної освіти на діяльність, передбачену даним Положенням.

7. Зміни та доповнення до Положення

7.1.   Зміни та доповнення до цього Положення вносяться  Засновником – Рафалівською селищною радою за поданням  директора Рафалівського Петропавлівського ліцею.

8. Реорганізація або ліквідація позашкільного структурного підрозділу

8.1.   Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) позашкільного структурного підрозділу  приймає її засновник.

8.2.  У разі реорганізації чи ліквідації позашкільного структурного підрозділу засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття позашкільної  освіти.

8.3.  Ліквідація структурного підрозділу  проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління структурним підрозділом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *