Проект рішення “Про затвердження «Програми «Шкільний автобус» Рафалівської селищної ради» на 2021-2025 роки”

УКРАЇНА

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

проект

«     »______________ 2021 року                                                                       № 

Про  затвердження «Програми «Шкільний автобус»

 Рафалівської селищної ради» на 2021-2025 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання вимог законодавства щодо забезпечення регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня населення, раціонального використання кадрового потенціалу педагогічних працівників керуючись  статтею 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Рафалівська селищна  рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити програму «Шкільний автобус Рафалівської селищної ради» на 2021-2025 роки (далі – Програма (додається).
 2. Рафалівській селищній раді забезпечити  організаційне виконання Програми.
 3. Фінансовому відділу щороку передбачати в місцевому бюджеті необхідні кошти для виконання завдань програми виходячи із можливостей дохідної частини бюджету.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, податків, комунальної власності та енергозбереження (Любов МОРОЗ).

 

Селищний голова                                                                 Василь СОВГУТЬ

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            рішенням сесії Рафалівської селищної  ради

                                             від  «     »                     року         №

 

Програма 

«Шкільний автобус»

Рафалівської селищної ради на 2021-2025 роки

                                        

ПАСПОРТ

програми  «Шкільний автобус»

 1. Назва: Програма «Шкільний автобус».
 2. Підстава для розроблення:Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Державна цільова соціальна програма «Шкільний автобус», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. №31 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. №614)
 3. Замовник:Виконком Рафалівської селищної територіальної громади.
 4. Замовники-співвиконавці: відділ освіти, культури, молоді та спорту, фінансовий відділ Рафалівської селищної ради.
 5. Мета: організація безпечного, регулярного і безкоштовного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів освіти до місця навчання, роботи, місць проживання, до місць оздоровлення та відпочинку, для участі учнів, в спортивних і інших заходах та олімпіадах районного, обласного та всеукраїнського рівня поліпшення освітнього рівня населення та раціональне використання кадрового потенціалу закладів освіти Рафалівської селищної територіальної громади.
 6. 6. Початок дії програми: 01.2021, закінчення:31.12.2025.
 7. Етапи виконання  програми: програма виконується протягом її дії.
 8. Загальні обсяги асигнування:  витрати на реалізацію програми здійснюються в межах асигнувань, передбачених у бюджеті Рафалівської селищної ради на вищазезначені цілі, а  також  інших   джерел,   не заборонених законодавством.
 9. Очікувані результати виконання:виконання програми дає змогу:

– придбати шкільні автобуси для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів;

– забезпечити перевезення 100 відсотків учнів, дітей та педагогічних працівників;

– створити оптимальну мережу закладів освіти  та належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти  у сільській місцевості.

 1. Контроль за виконанням: Рафалівська селищна рада забезпечує організацію виконання цього рішення.

 

Програма  «Шкільний автобус»

Рафалівської селищної ради на 2021-2025 роки

Загальна частина

Організація регулярного безкоштовного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів освіти до місця навчання, роботи та до місць проживання є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти  необхідно створити належні умови для безпечного,  регулярного та безкоштовного перевезення  учнів,  дітей   та   педагогічних працівників,   що передбачено Законами  України  “Про  освіту” (1060-12), “Про повну загальну середню  освіту” (651-14), “Про  дошкільну  освіту” ( 2628-14 ), “Про місцеве самоврядування в Україні” (280/97-ВР).

Статтею 14 Закону України “Про освіту”, статтею 21  Закону України “Про повну загальну середню освіту” та статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”  передбачено забезпечення  у сільській місцевості  регулярного безкоштовного підвезення  до місць навчання та до місць проживання учнів та педагогічних працівників.

На території Рафалівської  територіальної громади за межею пішохідної доступності  перебувають і потребують  підвезення  учні, діти та педагогічні працівники,  які проживають у селі.

Виконання програми дає змогу створити умови для забезпечення у сільській місцевості  регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання  та до місць проживання учнів, дітей та педагогічних працівників.

Організацію перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників планується здійснювати шляхом :

– удосконалення роботи закладів освіти громади зі структурними підрозділами, забезпечення закладів освіти спеціальними автобусами для підвозу  учнів  і педагогічних працівників;

– укладення договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та перевізниками – фізичними особами на здійснення організованого  підвезення, або підвезення рейсовими  автобусами.

З метою раціонального використання шкільних автобусів керівництво закладів  освіти  повинне забезпечити коригування розкладу навчальних занять та режиму освітнього  процесу.

Забезпечення  закладів освіти  у сільській місцевості транспортними одиницями проводиться за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, а  також за рахунок  залучених коштів.

Закупівля шкільних автобусів для організації перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості здійснюється на тендерній основі в установленому порядку.

Мета і завдання програми

          Метою програми є:

– виконання вимог  законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного  безкоштовного перевезення організація безпечного, регулярного і безкоштовного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників  закладів освіти до місця навчання, роботи, місць проживання, до місць оздоровлення та відпочинку, для участі учнів, в спортивних  і інших заходах та олімпіадах районного, обласного та всеукраїнського рівня  поліпшення освітнього рівня населення та раціональне використання кадрового потенціалу закладів освіти Рафалівської селищної територіальної громади.

– підвищення освітнього рівня сільського населення;

-раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників  закладів освіти  у сільській місцевості.

Основними завданнями  програми є:

– забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної  середньої освіти;

– оптимізація мережі  закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості;

– створення загального парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання, роботи та місць проживання.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

На 2021-2025 роки  є потреба в двох шкільних автобусах для організації безпечного, регулярного  і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників. Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для надання якісних освітніх послуг потребуватиме придбання шкільних автобусів відповідно до потреб.

Розв’язати проблему можливо шляхом:

– придбання шкільних автобусів;

–  забезпечення керівництвом  закладів освіти  коригування розкладів навчальних занять та режиму освітнього  процесу  з  метою  економного використання шкільних автобусів;

– забезпечення належного  рівня  експлуатації та збереження шкільних       автобусів адміністраціями  закладів  освіти Рафалівської селищної  територіальної громади.

     Очікувані результати   виконання

    Виконання програми дає змогу:

– придбати шкільні автобуси для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів;

– забезпечити перевезення 100 відсотків учнів, дітей та педагогічних працівників;

– створити оптимальну мережу  закладів освіти  та належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти  у сільській місцевості.

Загальні обсяги асигнування

  Витрати на реалізацію програми здійснюються в межах асигнувань, передбачених у сільському бюджеті на ці цілі, а  також  інших   джерел,   не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування   Програми   уточнюється  щороку  під  час складання проекту сільського бюджету на  відповідний рік у межах   видатків,  передбачених  головним  розпорядником бюджетних коштів,  відповідальним за виконання завдань  і  заходів Програми.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ

 1. Вдосконалення мережі закладів освіти та визначення територій  обслуговування і потреби в організації перевезень учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради

                                                2021-2025 роки

 1. Розроблення і затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів для підвезення учнів та педагогічних працівників з урахуванням режиму роботи сільських шкіл, що обслуговуються.

відділ освіти, культури, молоді та спорту  Рафалівської селищної ради

                                               Щорічно, у вересні.

 1. Придбання   автобусів для поповнення та оновлення  існуючого парку, розподіл транспортних  засобів між  закладами освітивідповідно до потреб.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради

           2021-2025 роки

 1. Забезпечення підготовки місць постійної стоянки автобусів, організація випуску їх на маршрути із закладів освіти чи інших місць.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної  ради

                                                2021-2025 роки

 1. Вирішення питання матеріально-технічного та кадрового забезпечення виконання програми.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної  ради

                                                2021-2025 роки

 1. Передбачення щороку під час складання проектів місцевих бюджетів коштів, необхідних для утримання  автобусів, оплати праці водіїв, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів. Оплати перевізникам за використання найманого транспорту за підвезення учнів та дітей відповідно до мети програми.

 Фінвідділ та відділ освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради

                                                2021-2025 роки

 1. Забезпечення контролю за виконанням Правил дорожнього руху під час перевезення учнів.

Вараський  відділ  поліції ГУНП у Рівненській області

                                                        Постійно.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *