Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Рафалівської селищної ради

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Рафалівської селищної ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік»

 1.Визначення проблеми.

Відповідно до Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень органів місцевого самоврядування..

Відповідно до статей 10, 284 Податкового кодексу України до місцевих податків належить земельний податок, до складу якого входить обов’язковий платіж – податок на майно (в частині земельного податку).

Згідно із п.10.3 ст.10 ПКУ органи місцевого самоврядування обов’язково встановлюють земельний податок та пільги зі сплати земельного податку. Ставки податку та пільги встановлюються за рішенням ради.

Відповідно до ст.284 ПКУ стосовно земельного податку, органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548, необхідно затвердити ставки та пільги із сплати земельного податку на території Рафалівської селищної територіальної громади  на 2022 рік.

Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до дохідної частини селищного  бюджету, а також у необхідності викладення рішення з урахуванням змін у законодавстві. Відсутність регулювання може призвести до невиконання вимог чинного законодавства.

Доходи від плати за землю за 2020р. склали 1383602,24грн. Земельний податок сплатили юридичні особи на суму 1331781,27грн., фізичні особи на суму 51820,97 грн.

На підставі аналізу проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік». Цим проектом рішення пропонується встановити на території Рафалівської селищної ради ставки земельного податку на 2022 рік, встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до статті 284 Податкового кодексу України

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
 у тому числі суб’єкти малого підприємництва* +

*- Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 25%.

Відповідно до діючого законодавства місцеві податки, їх ставки та пільги затверджуються селищною радою.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» з урахуванням видів цільового призначення земель, розроблених відповідно до Земельного кодексу України, Закону України “Про землеустрій” та Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 N 224.

 2. Цілі державного регулювання

Прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік» з метою:

  • виконанння постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;
  • встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 ріквідповідно до Класифікації видів цільового призначення земель.

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, виконання Податкового Кодексу України спрямовану на поповнення дохідної частини селищного бюджету для забезпечення реалізації місцевих програм.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

  1. Визначення альтернативних способів.
Вид альтернати Опис альтернативи
Альтернатива 1 Неприйняття проекту регуляторного акта приведе до невиконання вимог ст.284.1 «Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, за формою, затвердженою КМУ від 24 травня 2017 року №483, яке вступило в силу 24.07.2017 року.
Альтернатива 2 Прийняття регуляторного акту створить нормативно-правову базу для оподаткування земельним податком на території Рафалівської селищної ради, відповідно до Податкового Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб’єктів господарювання.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку селищної  ради.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації) Відсутні Спричинить втрати дохідної частини селищного бюджету.
Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації) Відсутні Відсутні
Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 25 2860 2885
Питома вага групи у загальній кількості, % 0,9 99,1 100

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення селищної ради.

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами  Сума витрат, гривень
Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)  

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Нові зміни у законодавстві.
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)  Не вирішує проблеми вдосконалення плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства. х

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання питання плати за землю на території Рафалівської селищної територіальної громади відповідно до основних положень Податкового Кодексу та зміцнення ресурсної бази селищного бюджету.

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

– доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження земельного податку, та нарощування доходної частини бюджету Рафалівської селищної ради

– ефективності – запровадження даного регуляторного акту дасть змогу щорічно отримувати додаткові надходження від земельного податку, особливо за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (державної форми власності);

– збалансованості – для суб`єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт – чітке визначення умов сплати земельного податку, для бюджету – стабільне отримання надходжень даного податку;

– передбачуваності – прийняття даного регуляторного акту дозволить суб`єктам господарювання, які є платниками земельного податку, створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу розвитку на подальші роки;

– принципу прозорості – даний проект рішення підлягає оприлюдненню зідно чинного законодавства

– врахування громадської думки – протягом місяця з дня опублікування можна направляти свої пропозиції та зауваження на адресу: 34371 Рівненська область, Володимирецький район, смт. Рафалівка, вул. 1 Травня, 12 або за телефоном –  5-31-60

  1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта – один рік, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», та діє на широке коло фізичних та юридичних осіб, Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане рішення.

  1. Визначення показників результативності дії результативного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

обсяг надходжень земельного податку, до  бюджету селищної ради  , пов’язаний з дією акта,  грн.;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься  дія акта;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

– розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Для визначення ступеня досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання слід застосувати прогнозні показники результативності.

 Прогнозні  значення статистичних показників: 

2020

(факт)

 2021

(очікуване)

2022

(прогноз)

Сума надходжень до місцевого бюджету від сплати земельного податку за земельні ділянки 1383602,24грн. 1272000,00грн 1280000,00грн.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

виконання заходів з відстеження результативності;

підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:

– базове відстеження результативності регуляторного акта – здійснюється на етапі підготовки регуляторного акта або не пізніше 3-х місяців з дня набрання чинності цим актом;

– повторне та періодичне відстеження не здійснюється, у зв’язку з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Для такого відстеження використовуватимуться звітні дані.

 

 

 

 

Секретар ради:                                                               Наталія БАБЕЦЬКА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту