Про створення комісії з реорганізації та прийому-передачі майна Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізується шляхом приєднання до Рафалівської селищної ради

                                                             УКРАЇНА

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія VIII скликання

 

проєкт

Р І Ш Е Н Н Я

 Від _грудня 2020року                                                                          №                                                               

 

Про створення комісії з реорганізації

та прийому-передачі майна Лозківської сільської ради

Володимирецького району, що реорганізується  шляхом

приєднання до Рафалівської  селищної ради

 

На підставі положень Конституції України, керуючись ст.ст. 26, 59, п.6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст.59 Господарського кодексу, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, у відповідності з розпорядженням Кабінету міністрів України № 722-р від 12.06.2020 р. «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області», з метою передачі у комунальну власність Рафалівської селищної ради майна, прав та обов’язків Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізується шляхом приєднання до Рафалівської селищної ради, визначення правового режиму майна, забезпечення підвищення ефективності майнових відносин у сфері управління майном, що є комунальною власністю, Рафалівська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Почати процедуру реорганізації юридичної особи-Лозківської сільської ради (ЄДРПОУ 04388277 КОАТУУ 5620886201 ), місцезнаходження: 34370 провулок Шкільний, 1, с. Лозки, Володимирецького району Рівненської області шляхом приєднання до Рафалівської селищної ради (ЄДРПОУ 04388127), місцезнаходження: вул. 1 Травня, 12 смт. Рафалівка Вараського району Рівненської області
 2. Припинити діяльність юридичної особи – Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізуються шляхом приєднання до Рафалівської селищної ради.
 3. Рафалівська селищна рада є правонаступником всього майна, прав та зобов’язань юридичної особи – Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізується шляхом приєднання до Рафалівської селищної ради.
 4. Утворити Комісії з реорганізації та приймання-передачі майна, прав та зобов’язань юридичної особи – Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізується шляхом приєднання до Рафалівської селищної ради. (далі – Комісії з реорганізації). До складу Комісій з реорганізації включити уповноважених осіб Рафалівської селищної ради та представників Лозківської сільської ради Володимирецького району.
 5. Доручити селищному голові створити Комісію з реорганізації юридичної особи- Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізується шляхом приєднання до Рафалівської селищної ради.
 6. Доручити селищному голові привести у відповідність до вимог діючого законодавства і рішення Рафалівської селищної ради структури виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, відповідно до штатного розпису.
 7. Затвердити План заходів з реорганізації юридичної особи – Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізується шляхом приєднання до Рафалівської селищної ради (додаток).
 8. Уповноважити Комісії з реорганізації забезпечити проведення інвентаризації майна, активів, прав та зобов’язань юридичної особи- Лозківської сільської ради Володимирецького району, що приєднується до Рафалівської селищної ради. За результатами інвентаризації скласти відповідні акти.
 9. Затвердити форму акту приймання-передачі документів згідно Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. (додаток). 6 Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 10. Затвердити зразок передавального акту. Комісії з реорганізації після проведення інвентаризації відповідно до вимог діючого законодавства скласти передавальні акти.
 11. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію та передачу документів.
 12. Комісії з реорганізації здійснити приймання майна, прав та зобов’язань юридичної особи- Лозківської сільської ради Володимирецького району, що приєднуються до Володимирецької селищної ради.
 13. Керівнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Рафалівської селищної ради забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування майна, активів, прав та зобов’язань юридичної особи- Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізується шляхом приєднання до Рафалівської селищної ради згідно з передавальними актами.
 14. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне виконання Плану заходів з реорганізації Рафалівської селищної ради.
 15. Про хід і результати проведеної реорганізації, майна, активів, прав та зобов’язань юридичної особи- Лозківської сільської ради Володимирецького району, що приєднується до Рафалівської селищної ради, інформувати Рафалівську селищну раду на її засіданні шляхом здійснення доповідей.
 16. Голові Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку:

– забезпечити переведення залишків коштів на рахунку юридичної особи- Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізується уРафалівську селищну раду, на казначейські рахунки Рафалівської селищної ради;

– забезпечити закриття рахунків у органах державного казначейства та банках юридичної особи- Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізується у Рафалівську селищну раду;

– забезпечити подання фінансової та іншої звітності;

– забезпечити державну реєстрацію припинення юридичної особи- Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізується у Рафалівську селищну раду;

– забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про Рафалівську селищну раду.

 1. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів юридичної особи- Лозківської сільської ради Володимирецького району, що реорганізується у Рафалівську селищну раду.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії Рафалівської селищної ради.

 

 

 

 

Селищний голова                                   Василь СОВГУТЬ

 

 

Проект підготувала:секретар ради Бабецька Н.С.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.